Vg1-Informasjonsteknologi og medieproduksjon/Vg2 Informasjonsteknologi - OTDE Skip to main content

Vg1 Informasjonsteknologi og medieproduksjon/Vg2 Informasjonsteknologi

OTDE har de siste 3 årene gjennomført undervisning i programfagene på vg1 Informasjonsteknologi og medieproduksjon og vg2 Informasjonsteknologi i regi av Viken/Akershus og Oslo Voksenopplæring.

Fylkeskommunen velger årlig hvem som skal gjennomføre undervisningen. Vi kan derfor ikke gi noe svar på om dette utdanningsprogrammet blir gjennomført hos OTDE neste skoleår.

Spørsmål om påmelding må rettes til voksenopplæringen, da det er de som står for inntaket til utdanningsprogrammet.

Ta kontakt

Hvis du trenger ytterligere informasjon, ta gjerne kontakt med oss.