Undervisning/fagprøve - OTDE Skip to main content

Teoriundervisning:

For lærlinger innen telekommunikasjonsmontørfaget, dataelektronikerfaget og elektrikerfaget er det et krav om at vg3 eksamen (TEL3103/DAT3103/ELE3103) skal bestås i løpet av læretiden. OTDE tilbyr restteoriundervisning i disse fagene.

Dersom det er behov for ekstra teoriundervisning eller praksis kan dette gjennomføres etter avtale. Ta kontakt for mer info om dette.

Forberedelse til fagprøve

OTDE tilbyr våre lærlinger 1-2 dager med forberedelse til fagprøve, eventuelt møte med prøvenemd i noen fag. Dette for at lærlingene skal føle seg trygge før de går opp til fagprøven.

Ta kontakt

Hvis du trenger ytterligere informasjon, ta gjerne kontakt med oss.