Om oss - OTDE Skip to main content

Historien bak OTDE

Stiftelsen opplæringskontoret for tele, data og elektro ble startet i 1999 av Terje Enersen. I begynnelsen dekket vi telekommunikasjonsmontør-, IKT service- og dataelektronikerfaget. I ettertid har vi også fått  med oss elektrikerfaget, kulde- og varmepumpeteknikkfaget og service- og administrasjonsfaget. Vi er registrert som opplæringskontor i Oslo, Akershus, Vestfold og Østfold. OTDE har hovedkontor på Frogner i Akershus.

Etter hvert som opplæringskontoret vokste ble Geir Enersen ansatt i 2010 som instruktør og faglig leder i telekommunikasjosmontørfaget. Geir er i dag daglig leder for opplæringskontoret. Marianne Finstad ble ansatt i OTDE i 2017 og jobber som rådgiver. I tillegg til Geir og Marianne har OTDE flere innleide konsulenter og lærere som brukes etter behov.

I tillegg til utdanning innenfor de nevnte fagene har vi forskjellige kurs innen ulike fagfelt. Vi tilbyr blant annet FG sertifiseringskurs og resertifisering av montør og ansvarlig som arbeider med innbrudds- og brannalarmer, kurs for praksiskandidater i ulike fag og kurs i kompetansemålene for vg1 elektro og datateknologi/vg2 elenergi og ekom.

Ta kontakt

Hvis du trenger ytterligere informasjon, ta gjerne kontakt med oss.