Læreplaner - OTDE Skip to main content

Læreplaner

Telekommunikasjonsmontørfaget:
Telekommunikasjonsmontørfaget handler om arbeid på elektroniske kommunikasjonsnett og utstyr tilknyttet nettet. Videre handler det om sikring av liv, helse og verdier og om sikker og velfungerende elektronisk kommunikasjon.
Elektrikerfaget:
Elektrikerfaget handler om å bygge, kontrollere, drifte og vedlikeholde elektriske anlegg og elektroniske kommunikasjonsnett i henhold til gjeldende regelverk. Faget handler også om å utføre helhetlig arbeid og vedlikehold på elektriske installasjoner, utstyr og maskiner.
Dataelektronikerfaget:
Dataelektronikerfaget handler om å installere, drifte, holde ved like og reparere elektronisk utstyr, elektroniske installasjoner og infrastruktur.
It-driftsfaget
IT-driftsfaget handler om å drifte stabile, sikre og effektive IT-tjenester som muliggjør verdiskaping og utvikling av virksomheter. Vg3 IT-driftsfaget handler også om ferdigheter i brukerstøtte for å fremme virksomhetens effektivitet og konkurranseevne.
Kulde- og varmepumpeteknikkfaget:
Kulde- og varmepumpeteknikkfaget handler om arbeid på kulde- og varmepumpeanlegg og systemer for oppvarming og varmegjenvinning. Faget skal gi lærlingen kompetanse på kulde- og varmepumpeteknikk i sammensatte løsninger. Det handler også om å velge energieffektive og bærekraftige kulde- og varmetekniske løsninger.
Service- og administrasjonsfaget:
Service- og administrasjonsfaget handler om å koordinere og utføre administrative driftsoppgaver. Videre handler faget om å tilpasse informasjon og kommunikasjon til ulike brukere, medarbeidere og ledere i en virksomhet.

Ta kontakt

Hvis du trenger ytterligere informasjon, ta gjerne kontakt med oss.