Skip to main content

Praksiskandidatkurs for Ventilasjonsteknikere

Ventilasjonstekniker er en ny fagutdanning innen elektrofag. For dem med lang relevant erfaring er det mulighet til å ta fagbrev uten opplæring i skole og læretid i bedrift. Dette kalles praksiskandidatordningen.

Kravet for å melde seg opp til fagprøve som praksiskandidat er at du må dokumentere minst 5 års relevant og allsidig praksis fra fagfeltet og i tillegg bestå en teoretisk eksamen (praksiskandidateksamen) med kompetansemål fra læreplanen i Vg3 ventilasjonsteknikkfaget, før fagprøven kan avlegges.

Oppstart og varighet

OTDE og VKE vil fra 13. oktober 2023 starte teoriforberedende kurs i ventilasjonsteknikkfaget. Kurset vil gå over ca. 30 uker, med tverrfaglig eksamen sommeren 2024.

Kursets varighet vil være 120 timer fordelt over én kveld per uke, med ca. 4 undervisningstimer per kveld.

Krav til forkunnskaper
Å kunne regne i Vg3 ventilasjonsteknikkfaget innebærer å utføre matematiske beregninger og vurdere resultater i forbindelse med planlegging, gjennomføring og dokumentasjon. Det vil også si å foreta lufttekniske beregninger i et ventilasjonsanlegg. Det innebærer også å kunne hente informasjon om fysiske størrelser ut av tabeller og diagrammer. Kursdeltaker må ha grunnleggende forkunnskaper i praktisk matematikk.

Noen relevante lenker for kontroll av forkunnskaper:
https://www.kompetansenorge.no/test-deg-selv/
https://ndla.no/nb/subject:1:4c20c255-cf86-44b7-b628-950a4911c686/

Undervisningsmateriell
Tilgang til nødvendig undervisningsmateriell vil bli gitt på kurset. Kursdeltaker stiller med egen PC med Microsoft Office.

Det er en fordel om kursdeltaker har kjennskap til NEMITEKs kompetansebibliotek med Ventøk-serien, SINTEF Byggforskserien, Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) og Maskinforskriften.

Nettkurs
Kurset gjennomføres med fjernundervisning via web og en fysisk oppstartssamling hos OTDE i Farexvegen 7 på Frogner utenfor Oslo.

Kursavgift
Kursavgiften er kr 28 400.
For VKEs medlemsbedrifter gis det 20 % rabatt og kursavgiften er kr 22 720.

Oppmeldingsavgift til eksamen
Ved oppmelding til eksamen må deltakerne betale oppmeldingsavgift til fylkeskommunen på kr 1 305 (pris per 01.01.2024).

Påmelding
Kurset har en kapasitet på 24 kursdeltakere.

Påmeldingsfrist er 1. oktober 2023. Vi tar forbehold om å avlyse kurset dersom det ikke blir nok påmeldte.

Ta kontakt

Hvis du trenger ytterligere informasjon, ta gjerne kontakt med oss.