Kurskalender - OTDE Skip to main content

Kurs hos OTDE

Utdanningen hos OTDE baserer seg på en todelt organisering, én for Vgs-skoleutdanning, og én på kursing som gir sertifikater og kursbevis man har behov for i bestemte arbeidsarter og fagfelt. Innen kursavdelingen er det to FG-kurs, der kursdeltakeren får en FG-godkjenning som FG-ansvarlig eller som FG-montør. Videre omfatter kurspakken varmearbeiderkurs, FSE-kurs, kurs i førstehjelp, stolpe- og nedfiringskurs, fiberoptikk teori/praksis 2-5 dager, instruert personellkurs, NEK-700, EKO-kurs, samt instruktørkurs.

Ta kontakt

Hvis du trenger ytterligere informasjon, ta gjerne kontakt med oss.