Skip to main content

FG 202: Innbruddsalarm for montør

2 dagers kurs for deg som skal prosjektere, installere og vedlikeholde automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer.

Kurs som tilfredsstiller FG-202 krav til personell – Bli FG montør i ditt foretak (innbruddsalarm).

Mer info om dette ligger tilgjengelig fra FG:  https://www.fgsikring.no/regler/innbrudd/regelverk-innbruddsalarm/

Formålet med krav til personell (FG-202), er å sikre tilstrekkelig kvalitet og kompetanse for personell som skal arbeide med automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer.

Målgruppe:

Reglene gjelder for det personell som skal installere og vedlikeholde automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer på montør nivå. De vil også få innblikk i prosjektering.

Omfang FG-regler (FG-202) for personell omfatter følgende områder:

  1. FG-fagansvarlig
  2. FG-montør, nivå 2 (SMB/bolig (grad 1 og 2 sikkerhetsgrad)  
  3. FG-montør, nivå 3 (Særlig behov for sikkerhet i nærings installasjoner, Grad 3 sikkerhetsgrad)

Kurset er 2 delt, består av:

  1. Grunnmodul: gjennomføres som E-læring. Alt av kursmateriell er tilgjengelig i e lærings kurset. Beregne ca en halv arbeidsdag for e-læringsmodulen.
  2. Samling. Det er til sammen 2 samlinger (påfølgende hverandre) + online eksamen om du tar både nivå 2 og 3. Det regnes som heldagssamlinger. Det vil bli servert lunsj på hver samling og deltakerne for utdelt kursmateriell. Tar du kun nivå 2 er det 1 dag, eller bare nivå 3 er det 1 dag i klasse rom + eksamen og grunnmodul på e-læring

For at et foretak skal kunne prosjektere, installere og vedlikeholde automatiske innbruddsalarmsystemer, kreves det at personell tilfredsstiller kompetanse kravene i henhold til FG-202 og at selskapet tilfredsstiller FG-201 krav til foretak. Alle montører som arbeider med FG godkjente løsninger skal ha dokumentert kompetanse som FG montør nivå 2 eller 3.

Opplæringskontoret for tele, data og elektro tilbyr FG kurs for å tilfredsstille krav til dokumentert kompetanse, både FG ansvarlig og FG montør nivåer 2 og 3 (FG 202 serien) I ett kurs hos oss vil du i løpet av kort tid ha kompetansebevis som FG-montør (nivå 2 eller 3).  

Deltakerne vil motta endelig bekreftelse på mail i god tid før kursstart. Denne vil også inneholde praktiske detaljer og timeplan.

Kurset varer i to dager+ egentid på e læring (grunnmodulen). Heldagssamlinger – oppstart kl.09:00. Det blir servert lunsj og alt av kursmateriell vil du få her.

Pris: Grunnmodul: 2700,-

+

Nivå 2: 4700,-  eller Nivå 3: 4700,-

Ved bestilling av grunnmodul og nivår 2 og 3 sammen vil totalprisen være: 10 000,- Kompetansebeviset har en gyldighet på 5 år.
I Korona tider så tilbys samling via klasserom i Microsoft Teams (online). E- læringsmodulen må bestås og gjennomføres først, den tar ca halv arbeids dag.

Ta kontakt

Hvis du trenger ytterligere informasjon, ta gjerne kontakt med oss.