Skip to main content

FG 202: Innbruddsalarm for ansvarlig

3 dagers kurs inkludert eksamen. Kurset for deg som skal prosjektere, installere og vedlikeholde automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer.

Kurs som tilfredsstiller FG-202 krav til personell – Bli FG ansvarlig i ditt foretak (innbruddsalarm).

Mer info om krav til foretak og personell ligger tilgjengelig fra FG: https://www.fgsikring.no/regler/innbrudd/regelverk-innbruddsalarm/

Formålet med krav til personell (FG-202), er å sikre tilstrekkelig kvalitet og kompetanse for personell som skal arbeide med automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer.

Målgruppe FG ansvarlig kurs:

Reglene gjelder for det personell som skal prosjektere, installere og vedlikeholde automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer

FG-regler (FG-202) for personell omfatter følgende områder:

  1. FG-fagansvarlig , (dette kurset)
  2. FG-montør (nivå 2 og nivå 3)

For at et foretak skal kunne prosjektere, installere og vedlikeholde automatiske innbruddsalarmsystemer, kreves det at foretaket er sertifisert i henhold til FG-201 – krav til foretak, innenfor de områdene foretaket skal utføre arbeid. Det må være minst 1 fulltidsansatt pr juridisk enhet som er utdannet og dokumentert kompetanse som FG ansvarlig.

Opplæringskontoret for tele, data og elektro tilbyr FG kurs for å tilfredsstille krav til dokumentert kompetanse, både for FG ansvarlig og FG montør nivå 2 og 3 (se mer i FG 202 serien).

Deltakerne vil motta endelig bekreftelse på mail i god tid før kursstart. Denne vil også inneholde praktiske detaljer og timeplan.

Kurset er 2 delt.

Grunnmodul: gjennomføres som E-læring. Alt av kursmateriell er tilgjengelig i e lærings kurset. Du vil få tilsendt standarder som ikke kan gjøres tilgjengelig elektronisk fra standard.no. Beregne ca en halv arbeidsdag for e-læringsmodulen.

Del 2 og 3: E-læringsmodulen må bestås og gjennomføres først, den tar ca halv arbeids dag. Del 2 og 3 gjennomføres i form av samling i klasserom (klasseromsundervisning).  3 fulle dager (påfølgende hverandre). Det vil bli servert lunsj på hver samling og deltakerne for utdelt kursmateriell.

I Korona tider så tilbys samling via  Microsoft Teams (online).  E-læringsmodulen må bestås og gjennomføres først, den tar ca halv arbeids dag. Klasseromsundervisningen er i 2 dager med hovedvekt på kun prosjektering. Dag 3 er avsluttende eksamen.

Består du vil du få utstedt ett  kompetansebevis som FG-ansvarlig. (gyldighet i 5 år).

Pris: 22.600kr

Visning av kurskalender nederst i bildet

Ta kontakt

Hvis du trenger ytterligere informasjon, ta gjerne kontakt med oss.