Kurs - OTDE Skip to main content

FG-202 Innbruddsalarm for ansvarlig

3 dagers kurs inkludert eksamen. Kurset for deg som skal prosjektere, installere og vedlikeholde automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer.

Kurs som tilfredsstiller FG-202 krav til personell – Bli FG ansvarlig i ditt foretak (innbruddsalarm).

Mer info om krav til foretak og personell ligger tilgjengelig fra FG: https://www.fgsikring.no/regler/innbrudd/regelverk-innbruddsalarm/

Lære mer

FG-202 Innbruddsalarm for montør

1 dags kurs for deg som skal prosjektere, installere og vedlikeholde automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer.

Kurs som tilfredsstiller FG-202 krav til personell – Bli FG montør i ditt foretak (innbruddsalarm).

Mer info om dette ligger tilgjengelig fra FG:  https://www.fgsikring.no/regler/innbrudd/regelverk-innbruddsalarm/

Formålet med krav til personell (FG-202), er å sikre tilstrekkelig kvalitet og kompetanse for personell som skal arbeide med automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer.

Lære mer

FG-202 Innbruddsalarm resertifisering

Nettbasert kurs for deg som skal resertifisere kompetanse innen innbruddsalarm.

G-202 krav til personell – Re-eksaminering (5 år etter dokumentert kompetanse er gjennomført og bestått)

Alle Kompetansebeviset utstedt etter krav til personell FG-202 har en gyldighet på 5 år. Deretter må du re-sertifiseres.

Omfang av dette gjelder for personell i følgende områder (Fra FG-202):

  1. FG-fagansvarlig
  2. FG-montør (nivå 2 eller 3
Lære mer

Vg1 elektro og datateknologi/Vg2 elenergi og ekom

Vi tilbyr kurs i kompetansemålene på VG1 elektro og datateknologi og på VG2 elenergi og ekom. Etter endt opplæring avlegger du en skriftlig tverrfaglig VG2 eksamen i regi av fylkeskommunen. Etter eksamen må kursdeltakerne finne en læreplass i lærefaget de ønsker. Kurset passer for deg som ønsker å utdanne deg innen elektrofag. Det er ingen opptakskrav for å være med på kurset.

Lære mer

Praksiskandidatkurs for telekommunikasjonsmontører

OTDE har god erfaring med eksamensforberedende kurs for praksiskandidater i telekommunikasjonsmontørfaget. Dette kurset er for deg som har jobbet i en lengre periode som f.eks. hjelpearbeider og ønsker å ta fagbrev.

Før du kan avlegge fagprøve må du bestå to privatisteksamener.ELE2102 og TEL3103. Kurset vil gi deg nødvendig kompetanse til å bestå eksamen.

Praksiskandidater i telekomfaget må ha minimum 67 måneder relevant praksis ( ca 5,5 år) før de kan gå opp til fagprøven. Praksisen må dokumenteres i form av attester fra arbeidsgiver når du melder deg opp til fagprøven. Det er fylkeskommunen som godkjenner oppmeldingen.

Lære mer

Praksiskandidatkurs for Ventilasjonsteknikere

Ventilasjonstekniker er en ny fagutdanning innen elektrofag. For de med lang og relevant erfaring er det mulighet til å ta fagbrev uten opplæring i skole og læretid i bedrift. Dette kalles praksiskandidatordningen.

Kravet for å melde seg opp til fagprøve som praksiskandidat er at du må dokumentere minst 5 års relevant og allsidig praksis fra fagfeltet og i tillegg bestå en teoretisk eksamen (praksiskandidateksamen) med kompetansemål fra læreplanen i Vg3 ventilasjonsteknikkfaget, før fagprøven kan avlegges.

Fra 13. oktober 2023 vil OTDE og VKE starte teoriforberedende kurs i ventilasjonsteknikkfaget. Kurset vil gå over ca. 30 uker, med tverrfaglig eksamen sommeren 2024.

Kursets varighet vil være 120 timer fordelt over én kveld per uke, med ca. 4 undervisningstimer per kveld.

Lære mer

Vg1 Informasjonsteknologi og medieproduksjon/Vg2 Informasjonsteknologi

OTDE har de siste 3 årene gjennomført undervisning i programfagene på vg1 Informasjonsteknologi og medieproduksjon og vg2 Informasjonsteknologi i regi av Viken og Oslo Voksenopplæring.

Fylkeskommunen velger årlig hvem som skal gjennomføre undervisningen. Vi kan derfor ikke gi noe svar på om dette utdanningsprogrammet blir gjennomført hos OTDE neste skoleår.

Spørsmål om påmelding må rettes til voksenopplæringen, da det er de som står for inntaket til utdanningsprogrammet.

Lære mer

Leie av prøvestasjon for praksiskandidater

Som praksiskandidat er du selv ansvarlig for å finne prøvested for fagprøven.

OTDE leier ut prøvestasjon i telekommunikasjonsmontørfaget og elektrikerfaget.

Ta kontakt for mer informasjon.

Lære mer

Andre kurs

OTDE kan også tilby følgende kurs etter avtale.

  • FSE-kurs med førstehjelp
  • Varme arbeider
  • Arbeid i høyden
  • Stolpe- og nedfiringskurs
  • Fiberkurs

Ta kontakt for mer informasjon.

Lære mer

Ta kontakt

Hvis du trenger ytterligere informasjon, ta gjerne kontakt med oss.