Fordeler med å være medlem i opplæringskontor - OTDE Skip to main content

Fordeler med å være medlem i opplæringskontor

Enkeltstående bedrifter som ikke ønsker å ha ansvar for å oppfylle alle krav i læreplanen og lovverk alene, kan melde seg inn i et opplæringskontor. Det vil da være et tredjeparts forhold da lærebedriften har arbeidsgiveransvaret og opplæringskontoret har ansvaret for læreforholdet.

Dette hjelper vi deg med:

  • OTDE har rutiner for oppfølging av dokumentasjon, veiledning og vurdering.
  • OTDE har oppfølging med lærlingene hver 4. måned.
  • Eventuell teoriopplæring og kurs organiseres og gjennomføres av OTDE.
  • Lærebedriftene kan få hjelp til å rekruttere nye lærlinger ved behov. Da vi har god kontakt med skolene i områdene.
  • Vi hjelper lærebedriften med konflikthåndtering dersom dette skulle oppstå.
  • OTDE bistår lærlingene med oppmelding til aktuelle eksamener og til fagprøven.
  • Alle lærlinger har mulighet til å gjennomføre fagprøven hos oss eller ute i egen bedrift.

Ta kontakt

Hvis du trenger ytterligere informasjon, ta gjerne kontakt med oss.