Spørsmål og svar - OTDE Skip to main content

Spørsmål og svar

Hva gjør jeg hvis det oppstår konflikt mellom lærling og bedrift/kollegaer?

Ta kontakt med kontaktperson i OTDE. Vi hjelper deg gjerne med å håndtere situasjonen.

Har lærlingen krav på ferie?

Lærlinger er som en vanlig ansatt og har krav på ferie etter ferieloven.

Hva skjer hvis lærlingen blir sykemeldt over lang tid?

Ta kontakt med OTDE. Dersom sykefraværet er lengre enn 1 mnd, gir vi beskjed til fylkeskommunen om at lærekontrakten må fryses. Læretiden blir da forlenget. Lærebedriften har ikke plikt til å forlenge læretiden etter at lærekontrakten har gått ut, men vi henstiller våre bedrifter til å forlenge læretiden slik at lærlingen kan fullføre sin opplæring.

Hva skjer hvis jeg ikke har bestått programfag eller fellesfag?

OTDE gir opplæring i programfag. Fylkeskommunen gir opplæring i fellesfag. Lærlingen skal ha fri fra jobb med lønn for å følge undervisningen som blir gitt i programfag.

Må lærlingen ha en arbeidsavtale?

Ja, alle lærlinger må ha en arbeidsavtale.

Må lærlingen ha en lærekontrakt?

Ja, alle lærlinger må ha en lærekontrakt. Vi oppretter lærekontrakter for lærlingene i våre medlemsbedrifter. Lærekontrakten er dokumentasjon på læreforholdet mellom bedrift, lærling, opplæringskontor og fylkeskommunen.

Må alle lærebedrifter ha en faglig leder?

Ja, for å bli godkjent som lærebedrift må bedriften ha en faglig leder. For å bli faglig leder må du enten ha fagbrev i faget som bedriften søker om å bli godkjent i, eller minimum 6 års allsidig og relevant praksis i faget.

Hvor mye skal lærlingene ha i lønn?

Hvis bedriften har en tariffavtale er lærlingens lønn fastsatt i denne avtalen. Hvis bedriften ikke har dette, er det opp til bedriften.
Vi anbefaler våre medlemsbedrifter å følge overenskomsten til EL og IT.

Kan jeg bytte lærebedrift i læretiden?

Ja, det kan du. Ta kontakt med OTDE, så hjelper vi deg videre.

Når kan en bedrift ta inn en ny lærling?

Det er mulig å ta inn lærlinger og opprette lærekontrakter hele året.

Er det aldersgrense for å bli lærling?

Nei, alle kan bli lærling uansett alder.

Må lærlingen dokumentere opplæringen sin?

Ja, alle lærlinger må dokumentere opplæring i bedrift. OTDE bruker elskolens dokumentasjonsverktøy for å kvalitetssikre opplæringen.

Hvor mye tilskudd får medlemsbedriften?

OTDE mottar tilskuddet fra fylkeskommunen. Årsmøtet, der alle medlemsbedriftene blir invitert, bestemmer hvordan overskuddet skal fordeles, eller hvordan et eventuelt underskudd skal dekkes.

Har lærlinger prøvetid?

Nei, lærlinger har ikke prøvetid. Unntak er lærlinger som har fylt 21 år og som inngår lærekontrakt med full opplæring i bedrift. De skal ha prøvetid på 3 måneder.

Hvor lang oppsigelsestid har en lærling?

1 måned. En lærling er midlertidig ansatt, og i henhold til arbeidsmiljøloven har midlertidige ansatte 1 måneds oppsigelsestid.

Må bedriften lage egen intern opplæringsplan?

Hver enkelt lærling skal ha sin egen interne opplæringsplan i tillegg til bruk av dokumentasjonsverktøy. OTDE har maler som bedriftene kan bruke.

Kan lærekontrakten heves?

Ja, hvis lærlingen misligholder sin del av avtalen eller hvis bedriften ikke lenger er i stand til å gi forsvarlig opplæring.

Hvor kan jeg få tak i lærekontrakten min?

Den finner du hvis du logger deg inn på vigo.no.

Kan jeg få skolebevis som lærling?

Ja, det kan du søke om. Se ”nyttige linker” på vår hjemmeside.

Finnes det hybler for lærlinger hvis jeg må flytte til Oslo for å få læreplass

Ja, det gjør det. Se «nyttige linker» på vår hjemmeside.

Ta kontakt

Hvis du trenger ytterligere informasjon, ta gjerne kontakt med oss.