For medlemsbedrifter - OTDE Skip to main content

Bli medlemsbedrift hos OTDE

For å bli godkjent lærebedrift må bedriften ha arbeidsoppgaver som er relevante for læreplanen i faget. Dersom det er kompetansemål bedriften ikke kan dekke, vil OTDE gjøre dette.

Alle lærebedrifter må ha en faglig leder. Kravet for å bli faglig leder er fagbrev eller minimum 6 års relevant praksis.

OTDE hjelper til med søknadsprosessen.

Ta kontakt med daglig leder Geir Enersen for mer informasjon eller spørsmål knyttet til dette.

Fordeler med å være medlem i et opplæringskontor:

Enkeltstående bedrifter som ikke ønsker å ha ansvar for å oppfylle alle krav i læreplanen og lovverk alene, kan melde seg inn i et opplæringskontor. Det vil da være et tredjeparts forhold da lærebedriften har arbeidsgiveransvaret og opplæringskontoret har ansvaret for læreforholdet.

Dette hjelper vi deg med:

  • OTDE har rutiner for oppfølging av dokumentasjon, veiledning og vurdering.
  • OTDE har oppfølging med lærlingene hver 4. måned.
  • Eventuell teoriopplæring og kurs organiseres og gjennomføres av OTDE.
  • Lærebedriftene kan få hjelp til å rekruttere nye lærlinger ved behov. Da vi har god kontakt med skolene i områdene.
  • Vi hjelper lærebedriften med konflikthåndtering dersom dette skulle oppstå.
  • OTDE bistår lærlingene med oppmelding til aktuelle eksamener og til fagprøven.
  • Alle lærlinger har mulighet til å gjennomføre fagprøven hos oss eller ute i egen bedrift.
Dersom det er ønskelig med andre kurs ta gjerne kontakt med oss.

Teoriundervisning:

For lærlinger innen telekommunikasjonsmontørfaget, dataelektronikerfaget og elektrikerfaget er det et krav om at vg3 eksamen (TEL3103/DAT3103/ELE3103) skal bestås i løpet av læretiden. OTDE tilbyr restteoriundervisning i disse fagene.

Dersom det er behov for ekstra teoriundervisning eller praksis kan dette gjennomføres etter avtale. Ta kontakt for mer info om dette.

Forberedelse til fagprøve

OTDE tilbyr våre lærlinger 1-2 dager med forberedelse til fagprøve, eventuelt møte med prøvenemd i noen fag. Dette for at lærlingene skal føle seg trygge før de går opp til fagprøven.

Kurs

Oversikt over kursene OTDE tilbyr nye lærlinger:
FSE m/førstehjelp
Arbeid langs vei
Arbeid i høyden (lift og Stillas)
Varme arbeider
Branntetting
Stolpe og nedfiringskurs

Læreplaner

Telekommunikasjonsmontørfaget:
Telekommunikasjonsmontørfaget handler om arbeid på elektroniske kommunikasjonsnett og utstyr tilknyttet nettet. Videre handler det om sikring av liv, helse og verdier og om sikker og velfungerende elektronisk kommunikasjon.
Elektrikerfaget:
Elektrikerfaget handler om å bygge, kontrollere, drifte og vedlikeholde elektriske anlegg og elektroniske kommunikasjonsnett i henhold til gjeldende regelverk. Faget handler også om å utføre helhetlig arbeid og vedlikehold på elektriske installasjoner, utstyr og maskiner.
Dataelektronikerfaget:
Dataelektronikerfaget handler om å installere, drifte, holde ved like og reparere elektronisk utstyr, elektroniske installasjoner og infrastruktur.
It-driftsfaget:
IT-driftsfaget handler om å drifte stabile, sikre og effektive IT-tjenester som muliggjør verdiskaping og utvikling av virksomheter. Vg3 IT-driftsfaget handler også om ferdigheter i brukerstøtte for å fremme virksomhetens effektivitet og konkurranseevne.
Kulde- og varmepumpeteknikkfaget:
Kulde- og varmepumpeteknikkfaget handler om arbeid på kulde- og varmepumpeanlegg og systemer for oppvarming og varmegjenvinning. Faget skal gi lærlingen kompetanse på kulde- og varmepumpeteknikk i sammensatte løsninger. Det handler også om å velge energieffektive og bærekraftige kulde- og varmetekniske løsninger.
Service- og administrasjonsfaget:
Service- og administrasjonsfaget handler om å koordinere og utføre administrative driftsoppgaver. Videre handler faget om å tilpasse informasjon og kommunikasjon til ulike brukere, medarbeidere og ledere i en virksomhet.

Spørsmål og svar

Hva gjør jeg hvis det oppstår konflikt mellom lærling og bedrift/kollegaer?

Ta kontakt med kontaktperson i OTDE. Vi hjelper deg gjerne med å håndtere situasjonen.

Har lærlingen krav på ferie?

Lærlinger er som en vanlig ansatt og har krav på ferie etter ferieloven.

Hva skjer hvis lærlingen blir sykemeldt over lang tid?

Ta kontakt med OTDE. Dersom sykefraværet er lengre enn 1 mnd, gir vi beskjed til fylkeskommunen om at lærekontrakten må fryses. Læretiden blir da forlenget. Lærebedriften har ikke plikt til å forlenge læretiden etter at lærekontrakten har gått ut, men vi henstiller våre bedrifter til å forlenge læretiden slik at lærlingen kan fullføre sin opplæring.

Hva skjer hvis lærlingen ikke har bestått programfag eller fellesfag?

OTDE gir opplæring i programfag. Fylkeskommunen gir opplæring i fellesfag. Lærlingen skal ha fri fra jobb med lønn for å følge undervisningen i programfag.

Må lærlingen ha en Arbeidsavtale?

Ja, alle lærlinger må ha en arbeidsavtale.

Må lærlingen ha en lærekontrakt?

Ja, alle lærlinger må ha en lærekontrakt. Vi oppretter lærekontrakter for lærlingene i våre medlemsbedrifter. Lærekontrakten er dokumentasjon på læreforholdet mellom bedrift, lærling, opplæringskontor og fylkeskommunen.

Må alle lærebedrifter ha en faglig leder?

Ja, for å bli godkjent som lærebedrift må bedriften ha en faglig leder. For å bli faglig leder må du enten ha fagbrev i faget som bedriften søker om å bli godkjent i, eller minimum 6 års allsidig og relevant praksis i faget.

Hvor mye skal lærlingene ha i lønn?

Hvis bedriften har en tariffavtale er lærlingens lønn fastsatt i denne avtalen. Hvis bedriften ikke har dette er det opp til bedriften.
Vi anbefaler våre medlemsbedrifter å følge overenskomsten til EL og IT.

Kan jeg bytte lærebedrift i læretiden?

Ja, det kan du. Ta kontakt med OTDE, så hjelper vi deg videre.

Når kan en bedrift ta inn en ny lærling?

Det er mulig å ta inn lærlinger og opprette lærekontrakter hele året.

Er det aldersgrense for å bli lærling?

Nei, alle kan bli lærling uansett alder.

Må lærlingen dokumentere opplæringen sin?

Ja, alle lærlinger må dokumentere opplæring i bedrift. OTDE bruker elskolens dokumentasjonsverktøy for å kvalitetssikre opplæringen.

Hvor mye tilskudd får medlemsbedriften?

OTDE mottar tilskuddet fra fylkeskommunen. Årsmøtet, der alle medlemsbedriftene blir invitert, bestemmer hvordan overskuddet skal fordeles, eller hvordan et eventuelt underskudd skal dekkes.

Har lærlinger prøvetid?

Nei, lærlinger har ikke prøvetid. Unntak er lærlinger som har fylt 21 år og som inngår lærekontrakt med full opplæring i bedrift. De skal ha prøvetid på 3 måneder.

Hvor lang oppsigelsestid har en lærling?

1 måned. En lærling er midlertidig ansatt, og i henhold til arbeidsmiljøloven har  midlertidige ansatte 1 måneds oppsigelsestid.

Må bedriften lage egen intern opplæringsplan?

Hver enkelt lærling skal ha sin egen interne opplæringsplan i tillegg til bruk av dokumentasjonsverktøy. OTDE har maler som bedriftene kan bruke.

Kan lærekontrakten heves?

Ja, hvis lærlingen misligholder sin del av avtalen eller hvis bedriften ikke lenger er i stand til å gi forsvarlig opplæring.

Ta kontakt

Hvis du trenger ytterligere informasjon, ta gjerne kontakt med oss.