For lærlinger - OTDE Skip to main content
Som lærling i en av våre medlemsbedrifter er vi, i samarbeid med medlemsbedriften ansvarlig for at du som lærling får den opplæringen du har krav på.
  • OTDE har rutiner for oppfølging av dokumentasjon, veiledning og vurdering.
  • OTDE har oppfølging med lærlingen hver 4. måned.
  • Eventuell teoriopplæring og kurs organiseres og gjennomføres av OTDE.
  • Vi hjelper lærlingen med konflikthåndtering dersom dette skulle oppstå.
  • OTDE bistår lærlingene med oppmelding til aktuelle eksamener og til fagprøven.
  • Alle lærlinger har mulighet til å gjennomføre fagprøven hos oss eller ute i egen bedrift.
Dersom det er ønskelig med andre kurs ta gjerne kontakt med oss.

Teoriundervisning:

For lærlinger innen telekommunikassjonsmontørfaget, dataelektronikerfaget og elektrikerfaget er det et krav om at vg3 eksamen (TEL3103/DAT3103/ELE3103) skal bestås i løpet av læretiden. OTDE tilbyr restteoriundervisning i disse fagene.

Dersom det er behov for ekstra teoriundervisning eller praksis kan dette gjennomføres etter avtale. Ta kontakt for mer info om dette.

Forberedelse til fagprøve

OTDE tilbyr våre lærlinger 1-2 dager med forberedelse til fagprøve, eventuelt møte med prøvenemd i noen fag. Dette for at lærlingene skal føle seg trygge før de går opp til fagprøven.

Kurs

Oversikt over kursene OTDE tilbyr nye lærlinger:
FSE m/førstehjelp
Arbeid langs vei
Arbeid i høyden (lift og Stillas)
Varme arbeider
Branntetting
Stolpe og nedfiringskurs

Læreplaner

Telekommunikasjons montørfaget:
Telekommunikasjonsmontørfaget handler om arbeid på elektroniske kommunikasjonsnett og utstyr tilknyttet nettet. Videre handler det om sikring av liv, helse og verdier og om sikker og velfungerende elektronisk kommunikasjon.
Elektrikerfaget:
Elektrikerfaget handler om å bygge, kontrollere, drifte og vedlikeholde elektriske anlegg og elektroniske kommunikasjonsnett i henhold til gjeldende regelverk. Faget handler også om å utføre helhetlig arbeid og vedlikehold på elektriske installasjoner, utstyr og maskiner.
Dataelektronikerfaget:
Dataelektronikerfaget handler om å installere, drifte, holde ved like og reparere elektronisk utstyr, elektroniske installasjoner og infrastruktur.
It-driftsfaget
IT-driftsfaget handler om å drifte stabile, sikre og effektive IT-tjenester som muliggjør verdiskaping og utvikling av virksomheter. Vg3 IT-driftsfaget handler også om ferdigheter i brukerstøtte for å fremme virksomhetens effektivitet og konkurranseevne.
Kulde- og varmepumpetekn ikkfaget:
Kulde- og varmepumpeteknikkfaget handler om arbeid på kulde- og varmepumpeanlegg og systemer for oppvarming og varmegjenvinning. Faget skal gi lærlingen kompetanse på kulde- og varmepumpeteknikk i sammensatte løsninger. Det handler også om å velge energieffektive og bærekraftige kulde- og varmetekniske løsninger.
Service- og administrasjonsfaget:
Service- og administrasjonsfaget handler om å koordinere og utføre administrative driftsoppgaver. Videre handler faget om å tilpasse informasjon og kommunikasjon til ulike brukere, medarbeidere og ledere i en virksomhet.

Plikter og rettigheter for lærlinger

På vilbli.no finner du oversikt over plikter og rettigheter for lærlinger.
lære mer

Spørsmål og svar

Hva gjør jeg hvis det oppstår konflikt mellom lærling og bedrift/kollegaer?

Ta kontakt med faglig leder i bedriften eller kontaktperson i OTDE for å prøve å løse situasjonen. Vi hjelper deg gjerne.

Kreves det politiattest for å få læreplass?

Noen bedrifter som jobber med sikkerhet krever at lærlingene har plettfri vandel.

Har jeg krav på ferie?

Lærlinger er som en vanlig ansatt og har krav på ferie etter ferieloven.

Hva gjør jeg hvis jeg blir syk?

Langvarig sykdom over 1 mnd gir ikke rett på forlengelse av lærekontrakten, men den kan forlenges dersom bedriften din er villig til det.

Hva skjer med læretiden hvis jeg blir sykemeldt?

Hvis det er snakk om langvarig sykefravær kan læretiden forlenges like lenge som du er sykemeldt.

Hva skjer hvis jeg ikke har bestått programfag eller fellesfag?

OTDE gir opplæring i programfag. Fylkeskommunen gir opplæring i fellesfag. Lærlingen skal ha fri fra jobb med lønn for å følge undervisningen som blir gitt i programfag.

Ta kontakt

Hvis du trenger ytterligere informasjon, ta gjerne kontakt med oss.