Hjem - OTDE Skip to main content

OTDE

OTDE-eller stiftelsen opplæringskontoret for tele, data og elektro-er godkjent opplæringskontor i følgende fag:
  • Telekommunikasjonsmontørfaget
  • Dataelektronikerfaget
  • Elektrikerfaget
  • IT-driftsfaget
  • Service- og administrasjonsfaget
  • Kulde- og varmepumpeteknikkfaget
OTDE tilbyr også utdanning og kurs
Kontakt ossVåre kurs
For lærlinger
Opplæringskontoret har et ansvar, i samarbeid med medlemsbedriften, for at lærlingene får den opplæringen de har krav på
For medlemsbedrifter
For å bli godkjent lærebedrift må bedriften ha arbeidsoppgaver som er relevante for læreplanen i faget. Dersom det er kompetansemål bedriften ikke kan dekke, vil OTDE gjøre dette.
Våre medlemsbedrifter
OTDE har ca. 50 medlemsbedrifter per i dag.
Kurs
OTDE tilbyr flere ulike kurs. Kursene tar sikte på å gi spesiell kompetanse for å kvalifisere og sertifisere kursdeltakerne

Historien bak OTDE

Stiftelsen opplæringskontoret for tele, data og elektro ble startet i 1999 av Terje Enersen. I begynnelsen dekket vi telekommunikasjonsmontør-, IKT service- og dataelektronikerfaget. I ettertid har vi også fått med oss elektrikerfaget, kulde- og varmepumpeteknikkfaget og service- og administrasjonsfaget. Vi er registrert som opplæringskontor i Oslo, Akershus, Vestfold og Østfold. OTDE har hovedkontor på Frogner i Akershus.

Etter hvert som opplæringskontoret vokste ble Geir Enersen ansatt i 2010 som instruktør og faglig leder i telekommunikasjonsmontørfaget. Geir er i dag daglig leder for opplæringskontoret. Marianne Finstad ble ansatt i OTDE i 2017 og jobber som rådgiver. I tillegg til Geir og Marianne har OTDE flere innleide konsulenter og lærere som brukes etter behov.

I tillegg til utdanning innenfor de nevnte fagene har vi forskjellige kurs innen ulike fagfelt. Vi tilbyr blant annet FG sertifiseringskurs og resertifisering av montør og ansvarlig som arbeider med innbrudds- og brannalarmer, kurs for praksiskandidater i ulike fag og kurs i kompetansemålene for vg1 elektro og datateknologi/vg2 elenergi og ekom.

Kurs

OTDE tilbyr flere ulike kurs. Kursene tar sikte på å gi spesiell kompetanse for å kvalifisere og sertifisere kursdeltakerne.

Send melding

Noen spørsmål? Kontakt oss gjerne.

Kontakt oss

Kontakt oss når du har behov for det – vi står alltid på pinne for elever/lærlinger, samarbeidspartnere og medlemsbedrifter. Velkommen

Telefon:
E-post:
Adresse:
Farexvegen 7, 2016 Frogner

Ta kontakt

Hvis du trenger ytterligere informasjon, ta gjerne kontakt med oss.