Lærlinger

Opplæringskontoret for Tele, Data og Elektro (OTDE) tar inn lærlinger innen telekommunikasjonsmontørfaget, IKT-Servicefaget og  dataelektroniker og elektriker.

Disse skal etter endt skoleår få tilbud om opplæring i bedrift..

Veien til fagbrev

Alternativ 1: Vanlig lærling løp er vg1 og vg2 i skole⇒2,5 år i lære hos en bedrift.

Alternativ 2: Som praksiskandidat, dokumentert arbeidspraksis i faget (67 mnd) samt bestått eksamen på vg2 og vg3 nivå. Her slipper du fellesfagene som norsk, matematikk etc.

 


 

Hvem er vi?

Terje Enersen

terje@otd.no

Geir Enersen

geir@otde.no